Adresas: 
A. P. Kavoliuko g. 5, Vilnius
Tel.: 5-245 3449

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis – darželis „Medynėlis“ yra atviras naujovėms ir kaitai. Kuria ir praktiškai pritaiko įstaigos Strateginiame veiklos plane 2008-2012 m.m., iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo, strategijas.

Dalyvaujame tarptautiniuose projektuose bei programose. Palaikome draugiškus santykius, paremtus bendradarbiavimu, su Vilniaus pedagoginiu universitetu, Pedagogų profesinės raidos centru, Vilniaus kolegijos Pedagogikos centrais, ikimokyklinėmis įstaigomis bei kitomis institucijomis.

Vykdome bendradarbiavimą su Vilniaus miesto „Ryto“ vidurine mokykla, parengėme „Lopšelio – darželio „Medynėlis“ ir Vilniaus miesto „Ryto“ vidurinės mokyklos bendradarbiavimo programą“, siekdami palengvinti priešmokyklinių grupių vaikučių adaptaciją pereinat iš darželio į mokyklą.

Nuolatos pildomi įstaigos „Garbės knygos“ puslapiai, kuriuose įamžintos įstaigos renginių, projektų, veiklų svarbiausios akimirkos. Įstaigoje dirbantys pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Pedagogai dirba vadovaudamiesi lopšelio – darželio „Medynėlis“ Ikimokyklinio ugdymo programa, parengta remiantis „Vėrinėlio“ programa. Ankstyvojo amžiaus, vaikų nuo 1,5 iki 3 m. grupėse vadovaujamasi ankstyvojo ugdymo vadovu, priešmokyklinėse grupėse, siekiant užtikrinti vaikų brandumą mokyklai, darbas planuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa.

Siekiant padėti vaikams įveikti sunkumus, atpažinti savo jausmus ir juos išreikšti, priešmokyklinukai bei priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvauja VšĮ „Vaiko labui“ „Zipio draugai“ programoje.

Įstaiga įsitraukusi į Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų „Vaivorykštė“ metodinio būrelio veiklą. Įstaigos pedagogai skaito paskaitas, rengia praktinius užsiėmimus, dalinasi gerąja patirtimi su kitų švietimo įstaigų pedagogais.

Lopšelyje–darželyje veikia 11 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus grupės (1,5-3 m.), 7 ikimokyklinio ugdymo grupės (3-5 m.), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.).

Kiekviena darželio grupė turi savo tradicinius renginius, projektus, kuriuos organizuoja kartu su tėvais – rudenėlio šventės, vakaronės, mugės, sporto šventės ir kt.